U organizacionom smislu preduzeće je organizovano u sektore:

• kalibracione laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025:2006
• ispitne laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025:2006
• inspekcijsko tijelo BAS EN ISO/IEC 17020:2001
• tehnološki razvojni centar
• zaštita životne sredine BAS ISO 14000:(14001:2004)
• konsultacije/certificiranje sistema upravljanja kvalitetom

 

1. Sektor zakonske metrologije obuhvata laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025:2006

• Laboratorija za etilometre
• laboratorija za radare (na principu Doplerovog efekta i laserskog zračenja)
• laboratorija za hronotahografe
• laboratorija za davače zapremine do 250 lit
• tehnički pregled vozila

 

2. Sektor ispitne laboratorije BAS EN ISO/IEC 17025:2006

• I Odjeljenje – hemija
• II Odjeljenje – poljoprivredno – prehrambeni proizvodi
• III Odjeljenje – ekologija, čvrste mineralne sirovine

 

3. Sektor inspekcijska tijela BAS ISO/IEC 17020:2001

• uzorkovanje,arhiviranje uzoraka
• ocjena usklađenosti kvaliteta
• ocjena usklađenosti kvantiteta
• kompjuterska obrada podataka
• ugovorna kontrola
• kontrola rada po posebnom ovlaštenju nadležnih državnih organa
• arbitraža

 

4. Tehnološki razvojni centar

• Ispitni laboratorij za proizvode od drveta
• Obuka kadrova

 

5. Sektor zaštite životne sredine BAS ISO 14000(14001)

• emisija štetnih materija u vazduh
• ispitivanje zagađenosti tla i voda
• otpadne vode
• otpadna industrijska i motorna ulja
• sekundarne sirovine
• izrada Planova aktivnosti i Studija uticaja u postupku izdavanja ekološke dozvole
• obuka kadrova – uvođenje sistema kvaliteta u skladu sa BAS ISO 14000 (14001)
• certifikacija uvedenog sistema upravljanja kvaliteta po zahtjevima ISO 14001:2004

 

6. Sektor konsultacije/certifikacije sistema upravljanja kvalitetom, proizvoda

• obuka kadrova – uvođenje sistema kvaliteta u skladu sa BAS ISO 9000 (9001), HACCP (22000), ISO 14001, ISO 18001
• certifikacija uvedenog sistema upravljanja kvaliteta po zahtjevima ISO 9001:2000, HACCP (22000), ISO 14001, ISO 18001
• obuka kadrova – uvođenje sistema kvaliteta u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025 i 17020