Preduzeće “Sistem Qualita,S” d.o.o. egzistira od 1999. godine sa isključivom djelatnošću tehničko ispitivanje i analiza (šifra djelatnosti 71.20). Pretpostavke za udovoljenje potreba i zahtjeva klijenata našem preduzeću su principi stručnosti, neovisnosti i profesionalnosti, kao i integrisani sistemi kvaliteta koji nas čine obavezujućim u daljem radu i podizanju vlastitih pojedinačnih i kolektivnih vrijednosti. Sistem upravljanja kvalitetom je primjenjen i usaglašen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000 na nivou cijelog preduzeća i sertifikovan od strane SIQ-a pod brojem Q-788. Inspekcijsko tijelo i Ispitne laboratorije su akreditovani od strane BATA (Institut za akreditovanje BiH) po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020 rješenjem o akreditaciji broj IN-14-01, kao i u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN  ISO/IEC 17025 rješenjem o akreditaciji broj LI-14-02. U regionalnom smislu partneri smo sa Slovenačkim Institutom za kvalitet u oblasti konsultacija i certifikacije sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i ISO 22000 (HACCP), a sa COSMOB Italija, Drvokontrola Hrvatska, Herkon Mostar u osnivanju smo Regionalnog Tehničkog razvojnog centra sa ispitnom laboratorijom u oblasti proizvoda od drveta. “Sistem Qualita,S” je aktivni član Asocijacije akreditovanih tijela BiH za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju kod Spoljnotrgovinske Komore BiH, Saveza akreditovanih laboratorija Srbije SAL.

Sertifikat Sertifikat

  • U organizacionom smislu “Sistem Qualita,S” ima svoje poslovne jedinice u Banja Luci, Gradišci, Bijeljini, Zvorniku, Višegradu, Trebinju, Sarajevu, Tuzli, Brčkom, organizovano na takav način sa mogućnošću 24-satnog angažmana inspektora i opreme na cjelokupnom prostoru BiH. Sjedište preduzeća je u I.Sarajevu – Pale, gdje se djelatnost obavlja u vlastitom namjenskom objektu “ekološka laboratorija” opremljenom infrastrukturom i pratećim tehnološkim prostorijama i sadržajima jedinih takve vrste u BiH, sa regulacijom mikroklimatskih ambijentalnih uslova (zakonom propisani parametri), a koji vitalno utiču u procesu pripremanja uzoraka za ispitivanje, kao i dugotrajnom čuvanju referentnih uzoraka za eventualne potrebe daljih analiza i ekspertiza.
  • U kadrovskom smislu ukupan broj zaposlenih je 21, od čega četrnaest  visokoobrazovanih sa specijalističkim zvanjima, deset spoljnih visokoobrazovanih saradnika ugovorno angažovanih iz različitih oblasti: mašinstvo, elektrotehnika, fizikohemija, hemija, mehatronika, tehnologija, šumarstvo, poljoprivreda, medicina, farmacija, veterina i dr. Svi visokoobrazovani kadrovi u ime preduzeća zvanično participiraju u Tehničkim komitetima Instituta za standarde BiH: Goriva i maziva, Oblo drvo i rezana građa, Cestovna motorna vozila, Zaštita od požara, lična zaštitna oprema, gas i gasna tehnika, Hrana, Ekologija i okolinsko upravljanje, i drugim strukovnim udruženjima.
  •  U poslovnom, tehničkom i naučnom smislu “Sistem Qualita,S” ima sklopljene ugovore sa:

– svjetskim poznatim preduzećem u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba i proizvoda “Bureau Veritas” Slovenija, AD “Jugoinspekt” Beograd, SIQ – slovenački institut za kvalitet i metrologiju –  sličnim preduzećima i laboratorijama osposobljenim i ovlaštenim za ispitivanje kvaliteta roba i proizvoda: “Herkon” Mostar, laboratorija Instituta “Kemal Kapetanović” Zenica, laboratorija VTI “Žarkovo”, laboratorija Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Laboratorije NIS Novi Sad, Pančevo, Jugopetrol Beograd, MOL Beograd, Rudarski Institut Beograd, Jugoinspekt Beograd, LGA Bautechnik – naučnim ustanovama i organizacijama: Poljoprivredni fakultet I.Sarajevo, Tehnološki fakultet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Hemijski fakultet Beograd i dr. – velikim poslovnim subjektima: Fabrika glinice Birač, Rudnik olova i cinka Sase (izrada studije i elaborata otpadnih voda, monitoring, projektovanje), Rudnik i Termoelektarana Gacko i Ugljevik (emisija štetnih materija u vazduh), Petrol RS, Petrol BiH, INA, Rafinerija B.Brod, Rafinerija Novi Sad, OMV Istra Benz, Superpetrol Drugović, MUP RS, Vitinka, Žad Aleksandrija, Romanijaputevi, Rafinerija Mol Mađarska, Elektroprivreda RS, Vitaminka Banja Luka, Bimal Brčko, Celex Banja Luka, Mljekara Kozarska Dubica i dr. – državnim institucijama: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministrstva Vlade RS (energetike i rudarstva, trgovine i turizma, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), Institutom za akreditovanje BiH, Institutom za standarde BiH, Privrednom komorom RS, Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Upravom za indirektno oporezivanje BiH, Upravom za inspekcijske poslove RS, Agencijom za bezbjednost hrane, Agencijom za nadzor nad tržištem, Zadružnim savezima RS i FBiH, Vlada Brčko Distrikta BiH i dr. – U tehničkom smislu opremljeni smo opremom najpriznatijih svjetskih proizvođača (Herzog, Petrospec, Spectrolab, Oxford, Velp, Perten, Thermo Finnigan, Ohaus, Metller, Hitachi, Cecil, Drager, Sartorius, Shimadzu, Hewlet Packard, Perkin Elmer, Agilent  i dr.), tehničkom dokumentacijom – standardi, dokumentovane procedure, metode i uputstva, zakonskom regulativom za obavljanje poslova na ispitivanju kvaliteta i kvantiteta: tečnih naftnih goriva, tečni naftni plin, motorna ulja, antifrizi, rude željeza, glinice, uglja, boksita, olova, cinka i drugih ruda metala i nemetala, vještačka đubriva, organski rastvarači, boje i lakovi, industrijska voda, otpadna voda, emisija štetnih materija u zrak, voda za analitičku laboratorijsku upotrebu, voda za piće, drvo i drvne prerađevine (polu i gotovi proizvodi), metali i proizvodi od metala, alkoholna pića, bezalkoholna pića i sirće, vještačke arome, sirupi, pšenica, kukuruz, riža, pivski ječam, proizvodi od brašna i žita, tjestenina, brzostisnuta tijesta, mlinsko – pekarski proizvodi, stočna hrana, hrana za životinje, meso i proizvodi od mesa, riba i proizvodi od ribe, kafa i proizvodi od kafe, šećer i skrob, mlijeko i mliječni proizvodi, kakao proizvodi i proizvodi od čokolade, voće i povrće, dodatci jelima, čajevi, jestiva biljna ulja i masti, duhan i cigarete, arome, predmeti opšte upotrebe, keks i proizvodi slični keksu, krem proizvodi, konditorski proizvodi, med i šećeri, aditivi i dr.