PREDMETI ISPITIVANJA:

 • Industrijski proizvodi: energenti, hemijska sredstva za zaštitu metala, rude;
 • Industrijski proizvodi u građevinarstvu;
 • Ekološki: emisija u vazduh, voda za piće, stone vode, površinske vode, otpadne vode, zemljište, otpadna ulja, buka, ambijentalni uslovi, poslovi iz oblasti zaštite zdravlja i zaštite na radu, obuka iz oblasti zaštite na radu, akt o procjeni rizika, periodični pregledi mašina i opreme;
 • Prehrambeni proizvodi široke namjene: biljni i životinjski;
 • Cigarete, sredstva higijene, vještačko đubrivo;

VRSTE I TEHNIKE ISPITIVANJA:

 • IR spektrometrija
 • Gasna hromatografija
 • Tečna hromatografija
 • Gama spektrometrija
 • UV VIS spektrofotometrija
 • Energetsko disperzivna x-fluorscentna spektrometrija
 • AAS
 • Volumetrija, gravimetrija, potenciometrija
 • Ispitivanje fizičko hemijskih osobina
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Toksikološka ispitivanja
 • Radiološka ispitivanja
 • Ispitivanje po specifičnim zahtjevima

UZORKOVANJE:

SQS posjeduje najsavremeniju opremu za uzorkovanje, transport, komoru sa automatskom regulacijom temperaturnih uslova za čuvanje referentnih uzoraka što obezbjeđuje zaštitu uzoraka od spoljnih uticaja.

ISPITNE LABORATORIJE U SVOM RADU PRIMJENJUJU METODE USKLAĐENE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ISO, EN, ASTM, AOAC, EPA i važećih pravila BiH.