Dobrodošli!

“Sistem Qualita,S” d.o.o već dvije decenije egzistira u djelatnostima tehničkih analiza i ispitivanja. Uz pomoć ispitnih laboratorija, sa stručnom, profesionalnom, nezavisnom i objektivnom uslugom vršimo certificiranje i ispitivanja parametara kvaliteta roba, procesa i proizvoda. Opširnije…

Ispitne i kalibracione laboratorije

Laboratorija za etilometre, radare (na principu Doplerovog efekta i laserskog zračenja), hronotahografe, davače zapremine do 250 litara, tehnički pregled vozila…  Više

Zaštita životne sredine

Emisija štetnih materija u vazduh, ispitivanje zagađenosti tla i voda, otpadne vode, otpadna industrijska i motorna ulja, sekundarne sirovine…  Više

Tehnički pregled vozila

U sklopu sjedišta se nalazi centar za tehnički pregled vozila koji je zadužen za provjeru tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila…

Ispitivanja

Ispitivanja: IR spektrometrije, gasna hromatografije, tečne hromatografije, gama spektrometrije, UV VIS spektrofotometrije…  Više